Slotsparken

Gå en tur i den kongelige park

Mange har beundret Schackenborg Slot og den indre slotspark gennem det smukke gitter for enden af alléen op til slottet. Men i 2021 åbnes slotsparken for besøg på udvalgte dage, så alle kan gå en tur i den og nyde de mange blomster, buske og træer. Snup gerne en pause på en bænk i haven, mærk roen og afrund dit besøg i Herskabsstalden med let frokost eller kaffe og kage. Herskabsstalden åbner ligeledes i 2021.

Schackenborg slotspark er ligesom mange andre haver en have i evig forandring – den vokser og ændres konstant, og anlæggene har siden 1600-tallet været underlagt skiftende modeluner. Allerede da Schackenborg blev bygget, blev der anlagt haver inden for den voldgrav, der omgiver slottet. Det er dem, der i dag kaldes for den indre slotspark.

Den ydre slotspark – populært kaldet Sønderhaven – blev anlagt af enkegrevinde Sophie Dorothea Schack i slutningen af 1600-tallet. Parken var oprindeligt en typisk barokhave med klare aksedelinger, men med tiden ændrede parken sig. I 1750’erne blev den f.eks. omdannet til et fransk anlæg med store lindealléer, og omkring 1800 blev slotsparken udvidet med nåletræsbeplantning. Mange træer blev efterhånden plantet, og en stor del af parken er i dag skov.

I mange år var også den ydre slotspark forbeholdt Schack-slægten på Schackenborg, men efterhånden blev den også åben for befolkningen i Møgeltønder. I 1970 kunne Tønder Kommune endelig overtage administrationen og pasning af parken til gengæld for, at den permanent er åben for offentligheden.

Både den indre og ydre slotspark har siden fået et yderst tiltrængt løft af Prins Joachim. I 2007-2009 gennemførte Prins Joachim en omfattende renovering af parken, hvor stierne blev genoprettede, halvdelen af træerne blev fjernet, og mange af de gamle oprindelige elementer blev draget frem igen.

Entré: 50 kr.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)