Schackenborg Fondens projekter

Schackenborg Fondens projekter

Schackenborg Fonden har dels som formål at bevare de historiske bygninger og dels at åbne mere op for slot og park og herunder for oplevelser og arrangementer. På denne baggrund har Fonden igangsat et væsentligt renoveringsprojekt:

Hestestalden skal være fremtidigt besøgscenter

Hestestalden er et meget væsentligt element i Schackenborgs samlede kulturmiljø, beliggende vis-a-vis anlæggets portbygning. Hestestalden udnyttes i dag i meget begrænset omfang og anvendes pt. til opbevaring/deponering. Men Hestestalden er intakt og tilstandsmæssigt er der tale om en velbygget, solid bygning. Projektets formål er at transformere bygningen, således at den i nær fremtid får et betydeligt mere udadvendt liv. Staldbygningen indgår som et stærkt aktiv i den forbindelse. Stalden tænkes indrettet med en række nye funktioner som besøgscenter, butik, cafe, møderum, toiletter mv.

Restaureringsfagligt er Hestestalden ikke ukompliceret. Omvendt besidder bygningen store kvaliteter, som danner et vældigt godt grundlag for en ny, fremtidig anvendelse.