Schackenborg Fonden

Schackenborg Fonden

Schackenborg ejes og drives i dag af Schackenborg Fonden. Fonden blev stiftet 30. juni 2014 af Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, Ecco Holding og Ole Kirks Fond og har Prins Joachim og Prinsesse Marie som protektorer. Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, der har overtaget Schackenborg Slot og et dertil hørende landbrug med det formål at åbne slot og park for offentligheden, at give den kongelige familie mulighed for lejlighedsvise ophold på slottet for at bevare den nære kontakt mellem Kongehus og Sønderjylland samt i muligt omfang at støtte almenvelgørende og almennyttige formål.

Fondens formål er således:

  • At eje, drive og bevare Schackenborg Slot og park samt det i slottet beroende historiske indbo.
  • At give adgang for offentligheden til slot og park.
  • At give Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie, Prins Joachims efterkommere samt andre medlemmer af den danske kongefamilie mulighed for lejlighedsvise ophold på Schackenborg.
  • At yde støtte til almenvelgørende og almennyttige formål, herunder til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål i det omfang, der efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk mulighed herfor.

Fondens virksomhed

Schackenborg Fondens virksomhed omfatter:

  • Slot og parker.
  • Landbrug.
  • Udlejningsejendomme.
  • Guldhorn og Kulturcenter Slotfelt (Slotfeltladen).
  • Arrangementer.
  • Administration.

 

Schackenborg fondens bestyrelse

Advokat, kammerherre, baron Henrik Wedell-Wedellsborg, formand

Per Have, CEO, næstformand

Adm. direktør Søren Dalsgaard Stier, næstformand

Godsejer, hofjægermester Hans Henrik Algreen-Ussing

Adm. direktør Lars Liebst, CEO

Bestyrelsessekretær:

Administrationschef Gitte Tveen

Direktion

Slotsforvalter og direktør Jan Leisborch
På Schackenborg har der altid været en forvalter, der i det daglige varetog administrationen og driften af slottet og dets jorde. Det var den person, som lensgreven lænede sig op ad, og som altid havde det store overblik. I dag består den daglige ledelse af en direktion hvor Jan Leisborch er slotsforvalter og administrerende direktør for Schackenborg Fonden.

Jan Leisborch er Flotilleadmiral og har en baggrund inden for Søværnet. Som slotsforvalter varetager han nu den daglige drift af Schackenborg med tilhørende ejendomme og varetager ligeledes en række opgaver i forbindelse med offentlighedens adgang og arrangementer på Schackenborgs område. Som det hører og bør sig for en ægte slotsforvalter, bor Jan Leisborch på Schackenborg med sin hustru i den gamle og smukke portnerbolig på Schackenborg.

 

God Fondsledelse

Schackenborg Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og er derfor omfattet af Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse. Læs i nedenstående skemaer hvordan Schackenborg Fonden følger anbefalingerne.

Anbefalinger for god Fondsledelse - 2016
Anbefalinger for god Fondsledelse - 2017