Forår på Schackenborg

Forår på Schackenborg

Udvendigt pågår der en renovering af facaden på den gamle herskabsstald, der, når den står færdig, vil være kalket og fremstå med det samme flotte udtryk som slottets hovedbygning med rødmalede vinduer.

Indendørs er det oprindelige pigstensgulv taget op og kørt i midlertidigt depot, mens arbejdet med at grave hele bygningen ud indvendigt, fundere, isolere samt støbe nyt terrændæk udføres. Når terrændækket er støbt vil en del af det originale pigstensgulv blive genskabt, så gæsterne i bygningen mindes om fortidens funktion.

Møde- og konferencefaciliteterne indrettes på herskabsstaldens 1. sal. Oprindeligt har denne fungeret som høloft, men tilfører nu bygningen en ny funktion.

Vinteren har heldigvis været mild, så tækkearbejdet ikke var ramt af vejrlig og bygningen kunne lukkes i midten af januar. Arbejdet skrider fremad og vi forventer at kunne tages herskabsstalden i brug sidst på sommeren