Vinter på Schackenborg

Vinter på Schackenborg

I efteråret påbegyndtes ombygningen af den gamle herskabsstald som skal blive til et nyt besøgscenter. Den skal indrettes med en cafe, en gårdbutik og lokaler til afholdelse af møder, konferencer og bryllupper m.m. Tømreren har afmonteret alle vinduer, som skal restaureres. Alle hesteboksene er fjernet og murværket er blevet sandblæst, der er kommet en ny tagkonstruktion på med stråtag. Primo februar påbegyndtes den indre renovering og indretning.