Sommer på Schackenborg

Sommer på Schackenborg

Besøgende på slottet har siden genoptagelsen af de guidede ture i februar ikke kunnet se de store forandringer på bygningen, hvilket skyldes at arbejdet primært er foregået indendøre. Der er det oprindelige pigstensgulv taget op og kørt i midlertidigt depot, mens arbejdet med at grave hele bygningen ud indvendigt, fundere, isolere samt støbe nyt terrændæk udførtes. En del af det originale pigstensgulv vil senere blive genskabt, så gæsterne i bygningen mindes om fortidens funktion. Der er blevet kloakeret ligesom el, vand og varme er blevet ført frem til bygningen, så håndværkerne har kunnet fortsætte de indvendige forberedende arbejder frem mod støbningen af gulvet op til påske.

Vindueskarmene er monteret, men for at beskytte dem i forbindelse med facadearbejderne samt holde varme i bygningen af hensyn til udtørring, er de afdækket med plastik.

Murerne er stort set færdige med de indvendige arbejder i stueplan og rykker nu, primo juni, udendørs for at montere de runde støbejernsvinduer i herskabsstaldens nordlige facade. Når vinduerne er monteret begynder de at pudse facaderne, så de er klar til kalkning. Bygningen vil komme til at fremstå med det samme flotte udtryk som slottets hovedbygning med rødmalede vinduer. 

Fremskridtet i renoveringen af herskabsstalden vil derfor blive meget tydeligt i den kommende tid, men der mangler endnu en del arbejder indvendigt førend herskasbstalden står klar til brug.

Møde- og konferencefaciliteterne indrettes på herskabsstaldens 1. sal. Tømrerne har isoleret tagrummet og opsat lofterne og påbegynder nu opbygningen af etagedækket mellem stueetagen og tagrummet, så arbejdet med indretningen af lokalerne på loftet kan påbegyndes. Oprindeligt har denne etage fungeret som høloft, men tilfører nu bygningen en ny funktion.

Arbejdet skrider fremad og vi forventer at kunne tages herskabsstalden i brug sidst på efteråret.

.