Prins Joachim og Prinsesse Maries andet hjem

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim var ikke mere end ni år, da han fik Schackenborg Slot overdraget af Hans Schack. I dag bruger Prins Joachim og Prinsesse Marie samt deres børn Schackenborg Slot som familiens andet hjem.

Schackenborg Slot

Gaven til Prins Joachim

Schackenborg og Kongehuset er tæt forbundet – både historisk set og i dag. I mange år – før Hans Schack byggede Schackenborg – var området og det gamle Møgeltønderhus kongeligt len, og ligeledes var båndet mellem Schack-slægten og kongehuset en gennemgående rød tråd i århundreders historie. Derfor er det på ingen måde tilfældigt, at Schackenborg vendte tilbage til kongehuset, da den sidste Schack på Schackenborg, lensgreve Hans Schack 6. og hans hustru grevinde Karin, valgte at overdrage slottet og jordbesiddelserne til Prins Joachim. Lensgreveparret var barnløse, og i midten af 1970’erne blev tanken om at overdrage slottet til Prins Joachim offentliggjort, men det blev først stadfæstet i 1978, da prinsen var ni år gammel.

Prins Joachim tilbragte mange stunder på Schackenborg i løbet af sin barndom og ungdom, hvor han blandt andet lærte hver en kringelkrog på slottet at kende og fik overdraget de mange fortællinger og historien om slottet.

Prins Joachim flyttede ind på Schackenborg i 1993. Inden da havde han uddannet sig til landmand og agrarøkonom, så han var klar til at overtage Schackenborgs store og moderne landbrug. Prins Joachim kom med masser af gå på mod og idéer og tog initiativ til mange innovative projekter som f.eks. De fem Gaarde, kødproduktion, produktion af højkvalitetsråvarer og juletræer.

Selvom Schackenborg er en kulturhistorisk perle og et af Sønderjyllands få slotte, havde det gennem årene knebet med vedligeholdelsen, og da Prins Joachim overtog Schackenborg, havde det gamle slot brug for en kærlig hånd.

I forbindelse med ægteskabet mellem Prins Joachim og Prinsesse Alexandra i 1995 fik parret en folkegave, der var øremærket til en gennemgribende istandsættelse af især Schackenborgs ydre. Det første store projekt var at genetablere Schackenborgs hovedakse. Arbejdet var inspireret af et dørstykke på slottet, der viser hele anlægget omkring 1760. Det smukke barokanlæg fremstod med to akser, der krydser hinanden vinkelret, og med den omfattende genetablering af hovedaksen vendte Schackenborg tilbage til dette udtryk. Genetableringen omfattede bl.a. hele parkanlægget, istandsættelse af sydbroen ved porthuset samt opførelse af en ny bro ved adgangsvejen fra øst.

Også Schackenborgs ydre mure fik med Folkegaven et både nødvendigt og tiltrængt løft. Facaden blev istandsat, og tagene blev omlagt. Især tagenes istandsættelse var et meget stort projekt, der bl.a. omfattede ommuring af skorstenspiber samt nedtagning og restaurering af kviste. Også det gamle porthus gennemgik en omfattende restaurering.

Sydfløjen på det smukke slot er indrettet som privat bolig for prinseparret og deres familie, og du skal derfor ikke blive overrasket, hvis du ser medlemmer af den kongelige familie, når du besøger Schackenborg.

Foto: Steen Brogaard – Kongehuset

Et slot med kongelige beboere

Prins Joachim har boet fast på Schackenborg i 21 år, og Schackenborg løber i prinsens blod. Han er ekspert i Schackenborgs historie, som i dag ville være vanskelig at fortælle uden hans viden og indsigt. Prinsen kender hver en afkrog, hvert et portræt, enhvert klenodie og alle de gode historier, der ligger bag Schackenborg.

I 2014 valgte Prins Joachim og Prinsesse Marie samt deres børn at flytte til København, og i dag bor de midlertidigt i Paris, medens Prins Joachim gennemfører et 10 måneders kursus på det fornemme École Militaire i sin egenskab af oberst i Hæren. Schackenborg er familiens andet hjem, og Prins Joachim og Prinsesse Marie og deres børn besøger derfor ofte slottet. Schackenborg er hele familiens fristed, og familien har rigtig mange venner her.

Prins Joachims fire børn er som deres far tæt knyttet til Schackenborg, og de ældste kender allerede hver eneste kringelkrog og historierne på Schackenborg.

Børnenes fødselstræer

I Schackenborgs have står fire helt særlige og smukke træer, som Prins Joachim har fået plantet på hver af sine fire børns fødselsdage. Da prinsen jo ikke er herre over præcis, hvornår et barn fødes, har han derfor i god tid inden hver fødsel både valgt træet og dets placering, så alt var klart, når dagen kom.

Hvert barn har sit eget træ. Prins Nikolais træ er en blodbøg, der blev plantet 28. august 1999. Da prins Felix kom til verden 22. juli 2002, blev der plantet et smukt tulipantræ. Syv år efter – 4. maj 2009 –  plantede han et akacietræ, da Prins Henrik blev født. Og det sidste træ i haven blev sat i jorden 24. januar 2012. Det er Prinsesse Athenas canadiske løn, der fra midten af september hvert år står i helt skarpe røde farver i Schackenborgs have.

Prins Joachim og Prinsesse Marie er protektorer for Schackenborg Fonden

Prins Joachim ejer fortsat omkring halvdelen af Schackenborgs landbrugsjord, der i dag er bortforpagtet til Schackenborg Fonden. Prins Joachim er medstifter af Schackenborg Fonden og sammen med Prinsesse Marie ligeledes protektorer for fonden, og Prins Joachim er således fortsat engageret i udviklingen af Schackenborg.

Vil du høre mere om den kongelige familie på Schackenborg Slot?
Book en rundvisning og glæd dig til alle historierne.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)